Julie Vandenbroecke
DE ERVAREN BLIK

De ervaren blik — “Het is eerder een evolutie dan een revolutie.”

In het kader van OP/HEF — vol van waarde, werpt Julie Vandenbroucke, bezieler van Arteconomy, haar blik op de kruisbestuiving tussen de kunstensector en de ondernemerswereld. 20 jaar geleden had Julie al een glazen bol, of minstens een grote drang om de kunstenaar een plaats te geven binnen de bedrijfswereld. Het begon allemaal bij het metaalbedrijf Constructies Espeel uit Roeselaere. 

“Met Arteconomy bewees ik dat een kunstenaar in staat is om de problemen van een bedrijf aan te pakken, of zelfs grotere maatschappelijke problemen. Ik geloof zelfs dat er kunstenaars aanwezig moeten zijn in alle geledingen van de maatschappij.”

Arteconomy

Arteconomy verbindt kunst, creatieve industrieën, wetenschap, technologie, economie en onderwijs met elkaar door hen buiten hun denkkaders te laten treden en hun organisatie of regio te versterken. Met als doel nieuwe ideeën, nieuwe producten, nieuwe diensten en een andere kijk op de organisatiecultuur of -structuur te creëren.

Verbindende to do's & verhalen in je mailbox? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.